NH82801DB Chip I/O CONTROLLER 421-PIN BGA

Giá: Liên hệ

Tên hàng: NH82801DB Chip I/O CONTROLLER 421-PIN BGA;

Mã: NH82801DB;

Thương hiệu: Intel;

Xuất xứ: chính hãng;

Phân nhóm: Vật tư máy tính-Laptop-Desktop

Tên hàng: NH82801DB Chip I/O CONTROLLER 421-PIN BGA;  Mã: NH82801DB;  Thương hiệu: Intel;  Xuất xứ: chính hãng;  Phân nhóm: Vật tư máy tính-Laptop-Desktop

Tên hàng: NH82801DB Chip I/O CONTROLLER 421-PIN BGA;
Mã: NH82801DB;
Thương hiệu: Intel;
Xuất xứ: chính hãng;
Phân nhóm: Vật tư máy tính-Laptop-Desktop

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG