NTC 5D-15 Trở nhiệt NTC 5R 15mm

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: NTC 5D-15 Trở nhiệt NTC 5R 15mm;

Mã: NTC5D-15

Tên hàng: NTC 5D-15 Trở nhiệt NTC 5R 15mm;  Mã: NTC5D-15Tên hàng: NTC 5D-15 Trở nhiệt NTC 5R 15mm;  Mã: NTC5D-15

Tên hàng: NTC 5D-15 Trở nhiệt NTC 5R 15mm;
Mã: NTC5D-15

Tags: , ,