10D-20 NTC thermistor

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: 10D-20 NTC thermistor;

Mã: NTC10D-20;

Dùng cho: Vật tư máy hàn

Tên hàng: 10D-20 NTC thermistor;  Mã: NTC10D-20;  Dùng cho: Vật tư máy hàn

Tên hàng: 10D-20 NTC thermistor;
Mã: NTC10D-20;
Dùng cho: Vật tư máy hàn

Tags: ,