NTC 10D-25 MF72 10D25 Điện trở nhiệt 10D25

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: NTC 10D-25 MF72 10D25 Điện trở nhiệt 10D25;

Mã: NTC10D25

Tên hàng: NTC 10D-25 MF72 10D25 Điện trở nhiệt 10D25;  Mã: NTC10D25Tên hàng: NTC 10D-25 MF72 10D25 Điện trở nhiệt 10D25;  Mã: NTC10D25

Tên hàng: NTC 10D-25 MF72 10D25 Điện trở nhiệt 10D25;
Mã: NTC10D25

Tags: ,