OP07C OP07CDR OP07 SOP8 IC thuật toán

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: OP07C OP07CDR OP07 SOP8 IC thuật toán;

Mã: OP07C;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: TI;

Phân nhóm: IC thuật toán

Tên hàng: OP07C OP07CDR OP07 SOP8 IC thuật toán;  Mã: OP07C;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Thương hiệu: TI;  Phân nhóm: IC thuật toán

Tên hàng: OP07C OP07CDR OP07 SOP8 IC thuật toán;
Mã: OP07C;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Thương hiệu: TI;
Phân nhóm: IC thuật toán

Tags: , ,