OZ-SS-112LM1 Rơ le 6 chân 12VDC 16A/240VAC

Giá: 28.000 VNĐ

Tên hàng: OZ-SS-112LM1 Rơ le 6 chân 12VDC 16A/240VAC;

Mã: OZ-SS-112LM1;

Dùng cho: Vật tư biến tần

Tên hàng: OZ-SS-112LM1 Rơ le 6 chân 12VDC 16A/240VAC;  Mã: OZ-SS-112LM1;  Dùng cho: Vật tư biến tần

Tên hàng: OZ-SS-112LM1 Rơ le 6 chân 12VDC 16A/240VAC;
Mã: OZ-SS-112LM1;
Dùng cho: Vật tư biến tần

Tags: ,