1014AP10 DIP7 IC nguồn

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: 1014AP10 DIP7 IC nguồn;

Mã: P1014AP10;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hãng sx: On;

Hàng tương đương: P1014AP06;

Mã kho: P1014AP10_088;

Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: 1014AP10 DIP7 IC nguồn;  Mã: P1014AP10;  Kiểu chân: cắm DIP-7;  Hãng sx: On;  Hàng tương đương: P1014AP06;  Mã kho: P1014AP10_088;  Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: 1014AP10 DIP7 IC nguồn;
Mã: P1014AP10;
Kiểu chân: cắm DIP-7;
Hãng sx: On;
Hàng tương đương: P1014AP06;
Mã kho: P1014AP10_088;
Phân nhóm: IC nguồn

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG