P127 TLP127 Photo-transistor darlington

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: P127 TLP127 Photo-transistor darlington;

Mã: TLP127;

Kiểu chân: dán SOP4;

Hãng sx: TOSHIBA;

Tên hàng: P127 TLP127 Photo-transistor darlington;  Mã: TLP127;  Kiểu chân: dán SOP4;  Hãng sx: TOSHIBA;

Tên hàng: P127 TLP127 Photo-transistor darlington;
Mã: TLP127;
Kiểu chân: dán SOP4;
Hãng sx: TOSHIBA;

Tags: , , ,