P314V SOP6 Photo-tran 0.6 Amp Output Current IGBT Gate Driver Optocoupler

Giá: 19.000 VNĐ

Tên hàng: P314V SOP6 Photo-tran 0.6 Amp Output Current IGBT Gate Driver Optocoupler;

Mã: P314V;

Kiểu chân: dán SOP-6;

Hãng sx: AVAGO;

Hàng tường đương: ACPL-P314V, ACPL-W314

Tên hàng: P314V SOP6 Photo-tran 0.6 Amp Output Current IGBT Gate Driver Optocoupler;  Mã: P314V;  Kiểu chân: dán SOP-6;  Hãng sx: AVAGO;  Hàng tường đương: ACPL-P314V, ACPL-W314

Tên hàng: P314V SOP6 Photo-tran 0.6 Amp Output Current IGBT Gate Driver Optocoupler;
Mã: P314V;
Kiểu chân: dán SOP-6;
Hãng sx: AVAGO;
Hàng tường đương: ACPL-P314V, ACPL-W314

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG