TLP620-1 P620 SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler;

Giá: 4.000 VND

Tên hàng: TLP620-1 P620 SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler;

Mã: P620_SOP4;

Kiểu chân: dán SOP-4;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo;

Phân nhóm: OPTO

Tên hàng: TLP620-1 P620 SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler;  Mã: P620_SOP4;  Kiểu chân: dán SOP-4;  Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo;  Phân nhóm: OPTO

Tên hàng: TLP620-1 P620 SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler;
Mã: P620_SOP4;
Kiểu chân: dán SOP-4;
Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo;
Phân nhóm: OPTO

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG