TLP621-1 P621 SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler

Giá: 19.500 VNĐ

Tên hàng: TLP621-1 P621 SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler;

Mã: P621_SOP4;

Kiểu chân: dán SOP-4;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo;

Phân nhóm: OPTO

Tên hàng: TLP621-1 P621 SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler;  Mã: P621_SOP4;  Kiểu chân: dán SOP-4;  Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo;  Phân nhóm: OPTO

Tên hàng: TLP621-1 P621 SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler;
Mã: P621_SOP4;
Kiểu chân: dán SOP-4;
Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo;
Phân nhóm: OPTO

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG