PA1a-24V APA3312 Rơ le 4 chân 24V, 5A250VAC 5A 30VDC SPST 1 cặp tiếp điểm thường mở;

Giá: 25.500 VNĐ

Tên hàng: PA1a-24V APA3312 Rơ le 4 chân 24V, 5A250VAC 5A 30VDC SPST 1 cặp tiếp điểm thường mở;

Mã: PA1a-24V;

Kiểu chân: cắm;

Hàng tương đương: PA1A-5V PA1A-12V PA1A-24V APA3319 APA3311 APA3312 PA1aS-24V APA3352
Tên hàng: PA1a-24V APA3312 Rơ le 4 chân 24V, 5A250VAC 5A 30VDC SPST 1 cặp tiếp điểm thường mở; Mã: PA1a-24V; Kiểu chân: cắm; Dùng cho: vật tư PLC; Phân nhóm: Relay 24V; Mã kho: PA1a-24V_-ic

Tên hàng: PA1a-24V APA3312 Rơ le 4 chân 24V, 5A250VAC 5A 30VDC SPST 1 cặp tiếp điểm thường mở;
Mã: PA1a-24V;
Kiểu chân: cắm;

Tags: , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG