PA1a-5V APA3319 Rơ le 4 chân 5V, 5A250VAC 5A 30VDC SPST 1 cặp tiếp điểm thường mở

Giá: 27.000 VNĐ

Tên hàng: PA1a-5V APA3319 Rơ le 4 chân 5V, 5A250VAC 5A 30VDC SPST 1 cặp tiếp điểm thường mở;

Mã: PA1a-5V;

Kiểu chân: cắm;

Dùng cho: vật tư PLC;

Phân nhóm: Relay 5V;

Mã kho: PA1a-5V_-ic

Tên hàng: PA1a-5V APA3319 Rơ le 4 chân 5V, 5A250VAC 5A 30VDC SPST 1 cặp tiếp điểm thường mở;  Mã: PA1a-5V;  Kiểu chân: cắm;  Dùng cho: vật tư PLC;  Phân nhóm: Relay 5V;  Mã kho: PA1a-5V_-ic

Tên hàng: PA1a-5V APA3319 Rơ le 4 chân 5V, 5A250VAC 5A 30VDC SPST 1 cặp tiếp điểm thường mở;
Mã: PA1a-5V;
Kiểu chân: cắm;
Dùng cho: vật tư PLC;
Phân nhóm: Relay 5V;
Mã kho: PA1a-5V_-ic

Tags: , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG