PC357C PC357 SOP4 Photo-transistor

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: PC357C PC357 SOP4 Photo-transistor;

Mã: PC357C;

Kiểu chân: dán SOP-4;

Thương hiệu: SHARP

Tên hàng: PC357C PC357 SOP4 Photo-transistor;  Mã: PC357C;  Kiểu chân: dán SOP-4;  Thương hiệu: SHARP

Tên hàng: PC357C PC357 SOP4 Photo-transistor;
Mã: PC357C;
Kiểu chân: dán SOP-4;
Thương hiệu: SHARP

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG