PC922 DIP8 Photo-Transistor High Power OPIC Photocoupler

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: PC922 DIP8 Photo-Transistor High Power OPIC Photocoupler;

Mã: PC922;

Kiểu chân: dán DIP-8;

Thương hiệu: SHARP;

xuất xứ: chính hãng;

Tên hàng: PC922 DIP8 Photo-Transistor High Power OPIC Photocoupler;  Mã: PC922;  Kiểu chân: dán DIP-8;  Thương hiệu: SHARP;  xuất xứ: chính hãng;

Tên hàng: PC922 DIP8 Photo-Transistor High Power OPIC Photocoupler;
Mã: PC922;
Kiểu chân: dán DIP-8;
Thương hiệu: SHARP;
xuất xứ: chính hãng;

Tags: , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG