PC924L DIP8 IC cách ly quang opto photocoupler

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: PC924L DIP8 IC cách ly quang opto photocoupler;

Mã: PC924L_DIP8;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Thương hiệu: SHARP;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo

Tên hàng: PC924L DIP8 IC cách ly quang opto photocoupler;  Mã: PC924L_DIP8;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Thương hiệu: SHARP;  Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo

Tên hàng: PC924L DIP8 IC cách ly quang opto photocoupler;
Mã: PC924L_DIP8;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Thương hiệu: SHARP;
Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo

Tags: ,