Kìm cắt PLATO 170

Giá: 31.000 VNĐ

Tên hàng: Kìm cắt PLATO 170;

Mã: PLATO-170;

Phân nhóm: Tools

Tên hàng: Kìm cắt PLATO 170;  Mã: PLATO-170;  Phân nhóm: Tools

Tên hàng: Kìm cắt PLATO 170;
Mã: PLATO-170;
Phân nhóm: Tools

Tags: ,