PS222L DIP14 IC nguồn Over/Under-voltage protection and lock out

Giá: 25.000 VNĐ

Tên hàng: PS222L DIP14 IC nguồn Over/Under-voltage protection and lock out;

Mã: PS222L;

Kiểu chân: DIP-14;

Thương hiệu: SiTL;

Xuất xứ: chính hãng;

Hàng tương đương: PS222

Tên hàng: PS222L DIP14 IC nguồn Over/Under-voltage protection and lock out;  Mã: PS222L;  Kiểu chân: DIP-14;  Thương hiệu: SiTL;  Xuất xứ: chính hãng;  Hàng tương đương: PS222

Tên hàng: PS222L DIP14 IC nguồn Over/Under-voltage protection and lock out;
Mã: PS222L;
Kiểu chân: DIP-14;
Thương hiệu: SiTL;
Xuất xứ: chính hãng;
Hàng tương đương: PS222

Tags: , ,