PT2262 SOP20 IC mã hóa điều khiển từ xa Remote Control Encoder

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: PT2262 SOP20 IC mã hóa điều khiển từ xa Remote Control Encoder;

Mã: PT2262;

Kiểu chân: dán SOP-20;

Phân nhóm: IC giao tiếp truyền thông

Tên hàng: PT2262 SOP20 IC mã hóa điều khiển từ xa Remote Control Encoder;  Mã: PT2262;  Kiểu chân: dán SOP-20;  Phân nhóm: IC giao tiếp truyền thông

Tên hàng: PT2262 SOP20 IC mã hóa điều khiển từ xa Remote Control Encoder;
Mã: PT2262;
Kiểu chân: dán SOP-20;
Phân nhóm: IC giao tiếp truyền thông

Tags: ,