Điện trở 1.8K 0.25W (1K8 1/4W)

Giá: 95VNĐ

Tên hàng: Điện trở 1.8K 0.25W (1K8 1/4W);

Mã: RES-1.8K0.25W

Tên hàng: Điện trở 1.8K 0.25W (1K8 1/4W);  Mã: RES-1.8K0.25W

Tên hàng: Điện trở 1.8K 0.25W (1K8 1/4W);
Mã: RES-1.8K0.25W

Tags:
LÊN ĐẦU TRANG