Điện trở 2.7R 1W (2R7 1W) sai số 1%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 2.7R 1W (2R7 1W) sai số 1%;

Mã: RES-2.7R1W

Tên hàng: Điện trở 2.7R 1W (2R7 1W) sai số 1%;  Mã: RES-2.7R1W

Tên hàng: Điện trở 2.7R 1W (2R7 1W) sai số 1%;
Mã: RES-2.7R1W

Tags:
LÊN ĐẦU TRANG