Điện trở 20K 0.25W (20K 1/4W

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 20K 0.25W (20K 1/4W);

Mã: RES-20K0.25W

Tên hàng: Điện trở 20K 0.25W (20K 1/4W);  Mã: RES-20K0.25W

Tên hàng: Điện trở 20K 0.25W (20K 1/4W);
Mã: RES-20K0.25W

Tags:
LÊN ĐẦU TRANG