Điện trở 22R 0.25W (22R 1/4W)

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 22R 0.25W (22R 1/4W);

Mã: RES-22R0.25W

Tên hàng: Điện trở 22R 0.25W (22R 1/4W);  Mã: RES-22R0.25W

Tên hàng: Điện trở 22R 0.25W (22R 1/4W);
Mã: RES-22R0.25W

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG