Điện trở 270R 1W (270R 1W) sai số 1%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 270R 1W (270R 1W) sai số 1%;

Mã: RES-270R1W

 

Tên hàng: Điện trở 270R 1W (270R 1W) sai số 1%;  Mã: RES-270R1W

Tên hàng: Điện trở 270R 1W (270R 1W) sai số 1%;
Mã: RES-270R1W

Tags:
LÊN ĐẦU TRANG