Điện trở 3.3K 0.25W (3K3 1/4W)

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 3.3K 0.25W (3K3 1/4W);

Mã: RES-3.3K0.25W

Tên hàng: Điện trở 3.3K 0.25W (3K3 1/4W);  Mã: RES-3.3K0.25W

Tên hàng: Điện trở 3.3K 0.25W (3K3 1/4W);
Mã: RES-3.3K0.25W

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG