Điện trở 4.3K 1W (4K3 1W

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 4.3K 1W (4K3 1W);

Mã: RES-4.3K1W

Tên hàng: Điện trở 4.3K 1W (4K3 1W);  Mã: RES-4.3K1W

Tên hàng: Điện trở 4.3K 1W (4K3 1W);
Mã: RES-4.3K1W

Tags:
LÊN ĐẦU TRANG