Điện trở 43K 0.25W (43K 1/4W)

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 43K 0.25W (43K 1/4W);

Mã: RES-43K0.25W

Tên hàng: Điện trở 43K 0.25W (43K 1/4W);  Mã: RES-43K0.25W

Tên hàng: Điện trở 43K 0.25W (43K 1/4W);
Mã: RES-43K0.25W

Tags:
LÊN ĐẦU TRANG