Điện trở 43K 1W sai số 1%

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 43K 1W sai số 1%;

Mã: RES-43K1W

Tên hàng: Điện trở 43K 1W sai số 1%;  Mã: RES-43K1W

Tên hàng: Điện trở 43K 1W sai số 1%;
Mã: RES-43K1W

Tags: