Điện trở 47R 0.1W dán 0603 470 (L1.5xW0.8mm) sai số 1%

Giá: 112.500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 47R 0.1W dán 0603 470 (L1.5xW0.8mm) sai số 1%;

Mã: RES0603-47R0.1W;

Kiểu chân: dán 0603 (L1.5xW0.8mm);

Phân nhóm: điện trở dán 0603;

Dùng cho: Vật tư Servo;

Tag: Điện trở dán 0603; điện trở dán 47R, điện trở dán 47 ohm, 47 ohm

Tên hàng: Điện trở 47R 0.1W dán 0603 470 (L1.5xW0.8mm) sai số 1%;  Mã: RES0603-47R0.1W;  Kiểu chân: dán 0603 (L1.5xW0.8mm);  Phân nhóm: điện trở dán 0603;  Dùng cho: Vật tư Servo;  Tag: Điện trở dán 0603; điện trở dán 47R, điện trở dán 47 ohm, 47 ohm

Tên hàng: Điện trở 47R 0.1W dán 0603 470 (L1.5xW0.8mm) sai số 1%;
Mã: RES0603-47R0.1W;
Kiểu chân: dán 0603 (L1.5xW0.8mm);
Phân nhóm: điện trở dán 0603;
Dùng cho: Vật tư Servo;
Tag: Điện trở dán 0603; điện trở dán 47R, điện trở dán 47 ohm, 47 ohm

Tags: