Điện trở 0.39R 0.75W R390 dán 2010 (L5.08xW2.54mm) sai số 1%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 0.39R 0.75W R390 dán 2010 (L5.08xW2.54mm) sai số 1%

Mã: RES2010-0.39R0.5W

Kiểu chân: dán 2010 (L5.08xW2.54mm);

Phân nhóm: điện trở dán 2010;

Dùng cho: Vật tư PLC;

Tag: Điện trở dán 2010; điện trở dán R390, điện trở dán 0,39 ohm, 0.39 ohm

Tên hàng: Điện trở 0.39R 0.75W dán 2010 (L5.08xW2.54mm) sai số 1%; Mã: RES2010-0.39R0.5W; Kiểu chân: dán 2010 (L5.08xW2.54mm); Phân nhóm: điện trở dán 2010; Dùng cho: Vật tư PLC; Tag: Điện trở dán 2010; điện trở dán R390, điện trở dán 0,39 ohm, 0.39 ohm

Tên hàng: Điện trở 0.39R 0.75W dán 2010 (L5.08xW2.54mm) sai số 1%;
Mã: RES2010-0.39R0.5W;
Kiểu chân: dán 2010 (L5.08xW2.54mm);
Phân nhóm: điện trở dán 2010;
Dùng cho: Vật tư PLC;
Tag: Điện trở dán 2010; điện trở dán R390, điện trở dán 0,39 ohm, 0.39 ohm

Tags:
LÊN ĐẦU TRANG