Điện trở 3.3K 0.75W (3K3 3/4W) dán 2010 (L5.08xW2.54mm) sai số 5%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 3.3K 0.75W (3K3 3/4W) dán 2010 (L5.08xW2.54mm) sai số 5%;

Mã: RES2010-3.3K0.5W;

Kiểu chân: dán 2010 (L5.08xW2.54mm);

Phân nhóm: điện trở dán 2010;

Dùng cho: Vật tư PLC;

Tag: Điện trở dán 2010; điện trở dán 3.3K, điện trở dán 3K3

Tên hàng: Điện trở 3.3K 0.75W (3K3 3/4W) dán 2010 (L5.08xW2.54mm) sai số 5%;  Mã: RES2010-3.3K0.5W;  Kiểu chân: dán 2010 (L5.08xW2.54mm);  Phân nhóm: điện trở dán 2010;  Dùng cho: Vật tư PLC;  Tag: Điện trở dán 2010; điện trở dán 3.3K, điện trở dán 3K3

Tên hàng: Điện trở 3.3K 0.75W (3K3 3/4W) dán 2010 (L5.08xW2.54mm) sai số 5%;
Mã: RES2010-3.3K0.5W;
Kiểu chân: dán 2010 (L5.08xW2.54mm);
Phân nhóm: điện trở dán 2010;
Dùng cho: Vật tư PLC;
Tag: Điện trở dán 2010; điện trở dán 3.3K, điện trở dán 3K3

Tags: