RROOT S6 thể thao không dây Bluetooth 4.1 hai tai chung tai stereo âm nhạc tai nghe Bluetooth

Giá: 222.000 VNĐ

Tên hàng: RROOT S6 thể thao không dây Bluetooth 4.1 hai tai chung tai stereo âm nhạc tai nghe Bluetooth

Tên hàng: RROOT S6 thể thao không dây Bluetooth 4.1 hai tai chung tai stereo âm nhạc tai nghe Bluetooth

Tên hàng: RROOT S6 thể thao không dây Bluetooth 4.1 hai tai chung tai stereo âm nhạc tai nghe Bluetooth

 

Tags: ,