RU4D Diode xung 3A 1500V (TM)

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng; RU4D Diode xung 3A 1500V (TM);

Mã: RU4D_OLD

Tên hàng; RU4D Diode xung 3A 1500V (TM);  Mã: RU4D_OLD

Tên hàng; RU4D Diode xung 3A 1500V (TM);
Mã: RU4D_OLD

 

Tags: ,