RX24-50W100RJ Trở nhôm 100R 50W 5%

Giá: 28.500 VNĐ

Tên hàng: RX24-50W100RJ Trở nhôm 100R 50W 5%;

Mã: RX24-50W100RJ;

Tag: điển trở công suất 100R 50W; trở 50W 100R;

Tên hàng: RX24-50W100RJ Trở nhôm 100R 50W 5%;  Mã: RX24-50W100RJ;  Tag: điển trở công suất 100R 50W; trở 50W 100R;Tên hàng: RX24-50W100RJ Trở nhôm 100R 50W 5%;  Mã: RX24-50W100RJ;  Tag: điển trở công suất 100R 50W; trở 50W 100R;

Tên hàng: RX24-50W100RJ Trở nhôm 100R 50W 5%;
Mã: RX24-50W100RJ;
Tag: điển trở công suất 100R 50W; trở 50W 100R;

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG