S29GL064N90TFI04 TSOP48 IC nhớ FLASH 64MBIT 90NS

Giá: 33.500 VNĐ

Tên hàng: S29GL064N90TFI04 TSOP48 IC nhớ FLASH 64MBIT 90NS;

Mã: S29GL064N90TFI04;

Kiểu chân: dán TSOP-48;

Thương hiệu: SPANSITON;

Hàng tương đương: S29GL064N90TFI040;

Phân nhóm: IC nhớ FLASH;

Mã kho: S29GL064N90TFI04_088

Tên hàng: S29GL064N90TFI04 TSOP48 IC nhớ FLASH 64MBIT 90NS;  Mã: S29GL064N90TFI04;  Kiểu chân: dán TSOP-48;  Thương hiệu: SPANSITON;  Hàng tương đương: S29GL064N90TFI040;  Phân nhóm: IC nhớ FLASH;  Mã kho: S29GL064N90TFI04_088

Tên hàng: S29GL064N90TFI04 TSOP48 IC nhớ FLASH 64MBIT 90NS;
Mã: S29GL064N90TFI04;
Kiểu chân: dán TSOP-48;
Thương hiệu: SPANSITON;
Hàng tương đương: S29GL064N90TFI040;
Phân nhóm: IC nhớ FLASH;
Mã kho: S29GL064N90TFI04_088

Tags: , , , ,