Sửa màn hình cảm ứng S7200 DWIN Model: S7200 Serial: 1735

Sửa màn hình cảm ứng S7200 DWIN Model: S7200 Serial: 1735 lỗi: Đứt cáp cảm ứng, hỏng cảm ứng
Sửa chữa màn hình cảm ứng S7200 DWIN
Model: S7200 Serial: 1735
Mô tả hư hỏng ban đầu: Đứt cáp cảm ứng, hỏng cảm ứng

s7200-1735

 

 

 

 

Tags:
LÊN ĐẦU TRANG