SD6832 DIP8 IC nguồn

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: SD6832 DIP8 IC nguồn;

Mã: SD6832;

Kiểu chân: cắm DIP-8

Tên hàng: SD6832 DIP8 IC nguồn;  Mã: SD6832;  Kiểu chân: cắm DIP-8

Tên hàng: SD6832 DIP8 IC nguồn;
Mã: SD6832;
Kiểu chân: cắm DIP-8

 

Tags: , ,