SFIC-100A SFIC-10 SIP14 Ic nguồn;

Giá: .Liên hệ

Tên hàng:SFIC-100A SFIC-10 SIP14 Ic nguồn;

Mã: SFIC-100A_OLD;

Kiểu chân: 14 chân cắm SIP14;

Xuất xứ: tháo máy;

Dùng cho: vật tư máy may;

Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng:SFIC-100A SFIC-10 SIP14 Ic nguồn;  Mã: SFIC-100A_OLD;  Kiểu chân: 14 chân cắm SIP14;  Xuất xứ: tháo máy;  Dùng cho: vật tư máy may;  Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng:SFIC-100A SFIC-10 SIP14 Ic nguồn;
Mã: SFIC-100A_OLD;
Kiểu chân: 14 chân cắm SIP14;
Xuất xứ: tháo máy;
Dùng cho: vật tư máy may;
Phân nhóm: IC nguồn

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG