SI2302 SI2302DS A2SHB SOT23 N MOSFET 2.5A 20V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: SI2302 SI2302DS A2SHB SOT23 N MOSFET 2.5A 20V;

Mã: SI2302_A2SHB;

Kiểu chân: dán SOT-23;

Phân nhóm: N MOSFET;

Tên hàng: SI2302 SI2302DS A2SHB SOT23 N MOSFET 2.5A 20V;  Mã: SI2302_A2SHB;  Kiểu chân: dán SOT-23;  Phân nhóm: N MOSFET;

Tên hàng: SI2302 SI2302DS A2SHB SOT23 N MOSFET 2.5A 20V;
Mã: SI2302_A2SHB;
Kiểu chân: dán SOT-23;
Phân nhóm: N MOSFET;

Tags: , ,