SKBPC3516 Diode chỉnh lưu cầu 3 pha 35A 1600V chân dẹt

Giá: 37.500 VNĐ

Tên hàng: SKBPC3516 Diode chỉnh lưu cầu 3 pha 35A 1600V chân dẹt;

Mã: SKBPC3516;

Kiểu chân: cắm dẹt;

Thương hiệu: SEP;

Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo;

Hàng tương đương: SKBPC3516, MT3516A, MT3516, 36MT16, SKBPC2516, MT2516A, MT2516, 26MT16 DB 35-16;

Mã kho: SKBPC3516_-ic

Tên hàng: SKBPC3516 Diode chỉnh lưu cầu 3 pha 35A 1600V chân dẹt;  Mã: SKBPC3516;  Kiểu chân: cắm dẹt;  Thương hiệu: SEP;  Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo;  Hàng tương đương: SKBPC3516, MT3516A, MT3516, 36MT16, SKBPC2516, MT2516A, MT2516, 26MT16 DB 35-16;  Mã kho: SKBPC3516_-ic

Tên hàng: SKBPC3516 Diode chỉnh lưu cầu 3 pha 35A 1600V chân dẹt;
Mã: SKBPC3516;
Kiểu chân: cắm dẹt;
Thương hiệu: SEP;
Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo;
Hàng tương đương: SKBPC3516, MT3516A, MT3516, 36MT16, SKBPC2516, MT2516A, MT2516, 26MT16 DB 35-16;
Mã kho: SKBPC3516_-ic

Tags: , ,