SKKT106/16E SKKT106-16E SKKT106/16 E Thyristor kép 106A 1600V

Giá: Liên hệ

Tên hàng: SKKT106/16E SKKT106-16E SKKT106/16 E Thyristor kép 106A 1600V;

Mã: SKKT106-16E;

Thương hiệu: SEMIKRON;

xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư khởi động mềm

Tên hàng: SKKT106/16E SKKT106-16E SKKT106/16 E Thyristor kép 106A 1600V;  Mã: SKKT106-16E;  Thương hiệu: SEMIKRON;  xuất xứ: chính hãng;  Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư khởi động mềm

Tên hàng: SKKT106/16E SKKT106-16E SKKT106/16 E Thyristor kép 106A 1600V;
Mã: SKKT106-16E;
Thương hiệu: SEMIKRON;
xuất xứ: chính hãng;
Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư khởi động mềm

Tags: , , , , ,