HC04 74HC04A SN74HC04NSR IC LOGIC

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: HC04 74HC04A SN74HC04NSR IC LOGIC;

Kiểu chân: Dán SOP-14 5.2mm;

Hãng sx: TI;

Mã: SN74HC04NSR

Tên hàng: HC04 74HC04A SN74HC04NSR IC LOGIC;  Kiểu chân: Dán SOP-14 5.2mm;  Hãng sx: TI;  Mã: SN74HC04NSR

Tên hàng: HC04 74HC04A SN74HC04NSR IC LOGIC;
Kiểu chân: Dán SOP-14 5.2mm;
Hãng sx: TI;
Mã: SN74HC04NSR

Tags: , , ,