HC04 SN74HC04PWR IC Logic số

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: HC04 SN74HC04PWR IC Logic số;

Kiểu chân: dán TSSOP-14;

Hãng sx: TI

Tên hàng: HC04 SN74HC04PWR IC Logic số;  Kiểu chân: dán TSSOP-14;  Hãng sx: TI

Tên hàng: HC04 SN74HC04PWR IC Logic số;
Kiểu chân: dán TSSOP-14;
Hãng sx: TI

Tags: , , ,