74HC138N SN74HC138N 74HC138 DIP16 IC số DECODER/DEMUX 3-8 LINE

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: 74HC138N SN74HC138N 74HC138 DIP16 IC số DECODER/DEMUX 3-8 LINE;

Mã: SN74HC138N;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Thương hiệu: TI;

Phân nhóm: IC Số>DECODER/DEMUX

Tên hàng: 74HC138N SN74HC138N 74HC138 DIP16 IC số DECODER/DEMUX 3-8 LINE;  Mã: SN74HC138N;  Kiểu chân: cắm DIP-16;  Thương hiệu: TI;  Phân nhóm: IC Số>DECODER/DEMUX

Tên hàng: 74HC138N SN74HC138N 74HC138 DIP16 IC số DECODER/DEMUX 3-8 LINE;
Mã: SN74HC138N;
Kiểu chân: cắm DIP-16;
Thương hiệu: TI;
Phân nhóm: IC Số>DECODER/DEMUX

Tags: , ,