SN74HC244N 74HC244 DIP20 IC Driver Octal buffer/line driver, 3-state

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: SN74HC244N 74HC244 DIP20 IC Driver Octal buffer/line driver, 3-state;

Mã: SN74HC244N;

Kiểu chân: 20 chân cắm DIP-20;

Thương hiệu: TI;

Hàng tương đương: HCT244A, TC74VHCT244A ,74HC244P, 74HC244,SN74LVC244A;

Phân nhóm: IC họ 74

Tên hàng: SN74HC244N 74HC244 DIP20 IC Driver Octal buffer/line driver, 3-state;  Mã: SN74HC244N;  Kiểu chân: 20 chân cắm DIP-20;  Thương hiệu: TI;  Hàng tương đương: HCT244A, TC74VHCT244A ,74HC244P, 74HC244,SN74LVC244A;  Phân nhóm: IC họ 74

Tên hàng: SN74HC244N 74HC244 DIP20 IC Driver Octal buffer/line driver, 3-state;
Mã: SN74HC244N;
Kiểu chân: 20 chân cắm DIP-20;
Thương hiệu: TI;
Hàng tương đương: HCT244A, TC74VHCT244A ,74HC244P, 74HC244,SN74LVC244A;
Phân nhóm: IC họ 74

Tags: , , , , , , , ,