HC373 SN74HC373DBR SN74HC373 IC Logic số

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: HC373 SN74HC373DBR SN74HC373 IC Logic số;

Kiểu chân: dán SSOP-20;

Mã: SN74HC373DBR

Tên hàng: HC373 SN74HC373DBR SN74HC373 IC Logic số; Kiểu chân: dán SSOP-20; Mã: SN74HC373DBR

Tên hàng: HC373 SN74HC373DBR SN74HC373 IC Logic số;
Kiểu chân: dán SSOP-20;
Mã: SN74HC373DBR

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG