SN74HC73N HD74HC73P DIP14 IC số

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng:  SN74HC73N HD74HC73P DIP14 IC số;

Mã: SN74HC73N;

Kiểu chân: cắm DIP-14;

Thương hiêu: TI;

Xuất xứ: chính hãng;

Phân nhóm: IC số

Tên hàng:  SN74HC73N HD74HC73P DIP14 IC số;  Mã: SN74HC73N;  Kiểu chân: cắm DIP-14;  Thương hiêu: TI;  Xuất xứ: chính hãng;  Phân nhóm: IC số

Tên hàng: SN74HC73N HD74HC73P DIP14 IC số;
Mã: SN74HC73N;
Kiểu chân: cắm DIP-14;
Thương hiêu: TI;
Xuất xứ: chính hãng;
Phân nhóm: IC số

Tags: , , ,