SN74LS125AN 74LS125 DIP14 IC số

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: SN74LS125AN 74LS125 DIP14 IC số;

Mã: SN74LS125AN;

Kiểu chân: 14 chân cắm DIP-14;

Thương hiệu: TI;

Hàng tương đương: SN74HC125N;

Phân nhóm: IC họ 74

Tên hàng: SN74LS125AN 74LS125 DIP14 IC số;  Mã: SN74LS125AN;  Kiểu chân: 14 chân cắm DIP-14;  Thương hiệu: TI;  Hàng tương đương: SN74HC125N;  Phân nhóm: IC họ 74

Tên hàng: SN74LS125AN 74LS125 DIP14 IC số;
Mã: SN74LS125AN;
Kiểu chân: 14 chân cắm DIP-14;
Thương hiệu: TI;
Hàng tương đương: SN74HC125N;
Phân nhóm: IC họ 74

Tags: , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG