SN74LS190N HD74LS190P 74LS190 DIP16 IC số

Giá: 21.000 VNĐ

Tên hàng: SN74LS190N HD74LS190P 74LS190 DIP16 IC số;

Mã: SN74LS190N;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Thương hiệu: TI

Tên hàng: SN74LS190N HD74LS190P 74LS190 DIP16 IC số;  Mã: SN74LS190N;  Kiểu chân: cắm DIP-16;  Thương hiệu: TI

Tên hàng: SN74LS190N HD74LS190P 74LS190 DIP16 IC số;
Mã: SN74LS190N;
Kiểu chân: cắm DIP-16;
Thương hiệu: TI

Tags: , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG