SRD-05VDC-SL-C Relay 5VDC 5 chân;

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: SRD-05VDC-SL-C Relay 5VDC 5 chân;

Hãng SX: SONGLE;

Dùng cho: Điều hòa;

Tag: Relay điều hòa, realy 5 chân 5VDC, relay 5VDC 5 chân, rơ le điều hòa, rơ le 5 chân 5VDC, rơ le 5VDC 5 chân, T73-5V 10A SRD-5VDC

Tên hàng: SRD-05VDC-SL-C Relay 5VDC 5 chân; Hãng SX: SONGLE; Dùng cho: Điều hòa; Tag: Relay điều hòa, realy 5 chân 5VDC, relay 5VDC 5 chân, rơ le điều hòa, rơ le 5 chân 5VDC, rơ le 5VDC 5 chân, T73-5V 10A SRD-5VDC

Tên hàng: SRD-05VDC-SL-C Relay 5VDC 5 chân;
Hãng SX: SONGLE;
Dùng cho: Điều hòa;
Tag: Relay điều hòa, realy 5 chân 5VDC, relay 5VDC 5 chân, rơ le điều hòa, rơ le 5 chân 5VDC, rơ le 5VDC 5 chân, T73-5V 10A SRD-5VDC

Tags: , , , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG